Vi tar ansvar för miljön

Vi utför vårt jobb med stor hänsyn till natur och miljö

Miljö och Miljöansvar

Vi arbetar utifrån ett miljöledningssystem och NORDCLEAN är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007.

Vår miljöpolicy och vårt miljöarbete grundar sig på att vi som företag ska tar vårt ansvar och arbeta aktivt med att bidra till en hållbar utveckling.

Vi vill att du som vår kund ska känna dig trygg i ditt val av leverantör och att du valt ett miljövänligt alternativ med hög kvalitet. Det här är något som genomsyrar allt vårt arbete inom NORDCLEAN.

Rent konkret innebär detta att:

 

  • Vi använder miljövänliga rengöringsmedel och arbetsmetoder vilka är så resurssnåla som möjligt.
  • Våra medarbetare är utbildade och medvetna om vikten av miljötänkandet i det dagliga arbetet.
  • Våra medarbetare utnyttjar våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.
  • Vi följer rådande miljölagstiftning.


Vilka är våra värderingar?
Våra värderingar handlar om miljö, kvalitet och att vara lyhörda.
Vi arbetar utifrån såväl ett kvalitets- som ett miljöledningssystem. Vi levererar städning med hög kvalitet och med omtanke om vår miljö, våra kunder och våra medarbetare.

Vi vet att en rak kommunikation är viktig och därför önskar vi kontinuerlig feedback från dig som kund. NORDCLEAN ansvarar för att alla våra medarbetare har rätt utbildning för varje städuppdrag med målet att genom städhjälp ge våra kunder en enklare vardag.